Tolking

Å tolke er å overføre tale fra ett språk til et annet.

Som tolk arbeider jeg med følgende språkkombinasjoner:

  • engelsk ↔ tysk
  • norsk ↔ tysk
(c) SDG 2014

Tolkemetoder

(c) SGD 2014

Avhengig av situasjon og antall tilhørere tilbyr jeg ulike tolkemetoder:

 

Konferansetolking

Konferansetolking innebærer at tolken tolker samtidig med at taleren snakker (simultant). Det krever som oftest tolkeutstyr, men man kan også simultantolke til en eller to personer uten utstyr ("hvisketolking").

  • benyttes f. eks. ved større konferanser, møter, seminarer

 

Oppmøtetolking

Under konsekutivtolking snakker tolken etter at personen som snakker på kildespråket har snakket ferdig. Tolken tar notater og gjengir hva som ble sagt på målspråket. Konsekutivtolking innebærer at taleren tar pauser mens tolken tolker. Fordelen med denne metoden er at det stilles ingen spesielle krav til teknisk utstyr.

  • benyttes f. eks. ved tolking i offentlig sektor

Telefontolking

Ved telefontolking befinner tolkebrukerne seg i samme rom, mens tolken deltar per telefon.

  • anbefales f. eks. ved behov for tolk på kort varsel

 

Forretningstolking

Forretningstolking benyttes for eksempel ved

  • forhandlinger
  • omvisninger
  • messer
  • middager