Om meg

Wencke Gubisch

Diplomert oversetter og tolk

Utdanning

Oversetting og interkulturell kommunikasjon

(Humboldt Universität Berlin, Tyskland)

 

Språk: Engelsk/Fransk

  • Spesialfag: Jus & konferansetolking

Masterstudier Nordiske Studier

(Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland)

  • Skandinavisk språk, historie og kultur
  • Bergenstest

 

Arbeidsspråk

Engelsk | Norsk | Tysk

Morsmål: Tysk


Jeg har arbeidet som selvstendig oversetter og tolk i Tyskland siden 2006.

Andre kvalifikasjoner

• Statsautorisert oversetter og tolk (engelsk-tysk)

• Medlem i den Tyske Fagoversetterforening (BDÜ)

 

Arbeids- og studieopphold i utlandet

 

Norge

USA
Frankrike