Priser

Prisene på språktjenester avhenger av fagområde, vanskelighetsgrad, mengde/varighet, tolkemetode og frister.

Vennligst ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.