Velkommen!

"Jeg er veldig glad i jobben min for den er variert og kreativ. Målet mitt er å levere profesjonelle og skreddersydde språktjenester til kundene mine slik at de kan bygge broer til nye markeder og mennesker."

Mitt navn er Wencke Gubisch.

 

Jeg tilbyr profesjonelle språktjenester – innen tre språk:

  • engelsk, norsk og tysk

og to kompetanseområder

  • tolking og oversetting

 

 

 

Mine språklige kvalifikasjoner er basert blant annet på:

  • Diplom innen oversettelse og tolking ved Humboldt Universitetet i Berlin (engelsk, fransk)
  • Masterstudier i nordisk språk, kultur og litteratur (Skandinavistik/Nordeuropastudien) ved Humboldt Universitetet i Berlin med fokus på norsk språk, kultur og historie
  • Diplom i juridisk oversettelse (JURDIST) fra Norges Handelshøyskole Bergen (NHH)
  • Medlemskap i Tysk fagoversetter- og tolkeforening
  • Studie- og arbeidsopphold i utlandet (Norge, USA, Storbritannia)